Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1440518364169251952962880000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8644545310319675587122976771961179610053567321229712818
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001372382935846416
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 12591
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 12302
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6371
 4. Rok 2021
  Wyświetleń: 4208
 5. Rok 2021
  Wyświetleń: 3653
 6. Rok 2020
  Wyświetleń: 3279
 7. Rok 2021
  Wyświetleń: 3235
 8. Rok 2021
  Wyświetleń: 2962
 9. Rok 2020
  Wyświetleń: 2867
 10. Rok 2021
  Wyświetleń: 2746
 11. Rok 2021
  Wyświetleń: 2683
 12. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 2247
 13. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2188
 14. Rok 2020
  Wyświetleń: 2080
 15. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2069
 16. Rok 2020
  Wyświetleń: 2044
 17. Przetarg odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2016
 18. Pracownicy Urzędu Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1993
 19. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1988
 20. Rok 2020
  Wyświetleń: 1952
 21. Regulaminy
  Wyświetleń: 1919
 22. Rok 2021
  Wyświetleń: 1880
 23. Rok 2021
  Wyświetleń: 1866
 24. Rok 2021
  Wyświetleń: 1858
 25. Rok 2020
  Wyświetleń: 1823
 26. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Radłów kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1807
 27. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 1783
 28. Zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 1777
 29. Statut Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1772
 30. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1734
 31. Druki USC
  Wyświetleń: 1723
 32. Ogłoszenie nabór na stanowisko inspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 1722
 33. Rok 2021
  Wyświetleń: 1720
 34. Rok 2021
  Wyświetleń: 1702
 35. Rok 2021
  Wyświetleń: 1696
 36. Rok 2020
  Wyświetleń: 1695
 37. Rada Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1677
 38. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1670
 39. Rok 2021
  Wyświetleń: 1663
 40. Rok 2020
  Wyświetleń: 1656
 41. Rok 2021
  Wyświetleń: 1648
 42. Komisje Rady Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1629
 43. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 1629
 44. Druki podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1621
 45. Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 1618
 46. Rok 2020
  Wyświetleń: 1592
 47. Wójt Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1592
 48. Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice
  Wyświetleń: 1569
 49. Rok 2020
  Wyświetleń: 1568
 50. Rok 2020
  Wyświetleń: 1560
 51. Rok 2020
  Wyświetleń: 1547
 52. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1546
 53. Konkurs na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1538
 54. Plany i Strategie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1515
 55. Rok 2020
  Wyświetleń: 1511
 56. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1496
 57. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1494
 58. Raporty o stanie wody
  Wyświetleń: 1487
 59. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1477
 60. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1447
 61. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1446
 62. Zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez gminę Radłów
  Wyświetleń: 1440
 63. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1426
 64. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 1423
 65. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1415
 66. Rok 2021
  Wyświetleń: 1381
 67. Informacja o stanie realizaji zadań oświatowych gmina Radłów
  Wyświetleń: 1375
 68. Sesja NR XVI z dnia 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1327
 69. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - kultura fizyczna
  Wyświetleń: 1323
 70. Zarządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 1301
 71. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1293
 72. Rok 2021
  Wyświetleń: 1285
 73. Rok 2020
  Wyświetleń: 1282
 74. Rok 2022
  Wyświetleń: 1270
 75. Deratyzacja 14.10.2020
  Wyświetleń: 1259
 76. Uchwały RIO Opole
  Wyświetleń: 1258
 77. Komunikat konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1216
 78. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1188
 79. Sesja NR XVII z dnia 22.10.2020 r.
  Wyświetleń: 1187
 80. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1187
 81. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 1168
 82. Obwieszczenie Polskie Wody
  Wyświetleń: 1167
 83. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Elektrownia Fotowoltaniczna Radłów 200MW
  Wyświetleń: 1136
 84. Sesja NR XVIII z dnia 30.11.2020 r.
  Wyświetleń: 1134
 85. Zarządzenie 0050.190.2020 w sprawie konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1123
 86. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej "Elektrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1116
 87. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1115
 88. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1110
 89. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno”
  Wyświetleń: 1106
 90. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Elekrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1101
 91. Rok 2022
  Wyświetleń: 1099
 92. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1091
 93. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1089
 94. Obwieszczenie o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1088
 95. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Elektownia fotowoltaiczna w m.Kościeliska
  Wyświetleń: 1085
 96. Zarządzenie 0050.197.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1083
 97. Obwieszczenie zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania "Elektrownia .... w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1082
 98. Informacja o wydaniu decyzji przebudowa drogi powiatowej nr 1943
  Wyświetleń: 1081
 99. Sesja NR XIX z dnia 30.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1081
 100. Plan Postępowań na rok 2021
  Wyświetleń: 1072
 101. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 1072
 102. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1943 O - Wichrów"
  Wyświetleń: 1070
 103. Ogłoszenie nabór na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1066
 104. Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 1065
 105. Obwieszczenie o wycofaniu wniosku „Przebudowie drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od k 2+ 600 do km 5 + 242”
  Wyświetleń: 1046
 106. Uchwały RIO Opole 2021
  Wyświetleń: 1041
 107. Rok 2021
  Wyświetleń: 1039
 108. Sesja NR XX z dnia 03.03.2021 r.
  Wyświetleń: 1033
 109. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1024
 110. Decyzja "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 1015
 111. Zawiadomienie "Zabudowa systemów fotowoltaicznych........miejscowości Radłów"
  Wyświetleń: 1014
 112. Rok 2020
  Wyświetleń: 1013
 113. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w spawie decyzji środowiskowych "Elektrowania fotowoltaiczna Radłów....."
  Wyświetleń: 1002
 114. Powierzenie obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 979
 115. Obwieszczenie - zawiadomienie budowa sieci energetycznej SN 15kV
  Wyświetleń: 976
 116. Rok 2022
  Wyświetleń: 975
 117. Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 966
 118. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 957
 119. Obwieszczanie przebudowa ul.Kororowej w Radłowie
  Wyświetleń: 951
 120. Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 933
 121. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 922
 122. Obwieszczenie decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie OSP w Wichrowie
  Wyświetleń: 913
 123. Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 912
 124. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi
  Wyświetleń: 901
 125. Wykaz pracowników Urząd Gminy Radłów
  Wyświetleń: 895
 126. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 893
 127. Sesja NR XXI z dnia 19.05.2021 r.
  Wyświetleń: 881
 128. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.
  Wyświetleń: 879
 129. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 871
 130. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 862
 131. Sprawozdanie za 2020r. z programu współpracy gm. Radłów z org. pozarządowymi i innymi org. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 856
 132. Działki na sprzedaż w Radłowie
  Wyświetleń: 846
 133. Obwieszczenie budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym w Nowych Karmonkach
  Wyświetleń: 838
 134. Sprawozdanie finansowe Gmina Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 837
 135. Obwieszcenie o warunkach zabudowy "Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 835
 136. Informacja i Obwieszczenie "Elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200MW"
  Wyświetleń: 833
 137. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 831
 138. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 823
 139. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 821
 140. Zarządzenie Komisja Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu na st. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 819
 141. Obwieszczenie-decyzja budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 818
 142. Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 817
 143. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 815
 144. Sprawozdanie finansowe Urząd Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 812
 145. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000 lecia w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 811
 146. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 809
 147. Informacja i Obwieszczenie "Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów"
  Wyświetleń: 808
 148. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 808
 149. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 805
 150. Deratyzacja wiosna 2021
  Wyświetleń: 804
 151. Sprawozdanie finansowe Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2020
  Wyświetleń: 804
 152. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 797
 153. Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 792
 154. Rok 2022
  Wyświetleń: 783
 155. Plan zamówień publicznych wersja 2-2021
  Wyświetleń: 782
 156. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 769
 157. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów
  Wyświetleń: 768
 158. Ogłoszenie o najmie lokalu w Radłowie ul. Oleska 5
  Wyświetleń: 767
 159. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy 100MW w Radłowie
  Wyświetleń: 762
 160. Obwieszczenie została wydana decyzja w sprawie przebudowy drogi gminnej ul. Kolorowa miejscowości Radłów
  Wyświetleń: 757
 161. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 754
 162. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 753
 163. Obwieszczenie o wydaniu decyzji budowia elektroenergetycznej sieci SN 15kV
  Wyświetleń: 737
 164. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Biskupska”
  Wyświetleń: 730
 165. Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznych Przedszkoli z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 721
 166. Rok 2022
  Wyświetleń: 716
 167. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 713
 168. Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice"
  Wyświetleń: 712
 169. Sesja NR XXII z dnia 29.06.2021 r.
  Wyświetleń: 693
 170. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 668
 171. Rok 2022
  Wyświetleń: 666
 172. Sesja NR XXIII z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 661
 173. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 642
 174. Przebudowa drogi wewnętrznej Wichrów
  Wyświetleń: 634
 175. Informacja Wójta Gminy Radłów - o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach w zakresie podatków lub opłat
  Wyświetleń: 629
 176. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 627
 177. Decyzja o warunkach zabudowy "elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200 MW"
  Wyświetleń: 605
 178. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy elekrownia fotowoltaiczna 200MW Radłów
  Wyświetleń: 561
 179. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 530
 180. Rok 2022
  Wyświetleń: 525
 181. Rok 2022
  Wyświetleń: 525
 182. Sesja Nr XXIV z dnia 29.09.2021 r.
  Wyświetleń: 525
 183. Rok 2022
  Wyświetleń: 520
 184. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 06-21.10.2021 r.
  Wyświetleń: 512
 185. Rok 2022
  Wyświetleń: 503
 186. Rok 2022
  Wyświetleń: 502
 187. Rok 2022
  Wyświetleń: 493
 188. Rok 2022
  Wyświetleń: 490
 189. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice
  Wyświetleń: 479
 190. Rok 2022
  Wyświetleń: 472
 191. Rok 2022
  Wyświetleń: 430
 192. Rok 2022
  Wyświetleń: 423
 193. Rok 2022
  Wyświetleń: 410
 194. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 343
 195. Sesja Nr XXV z dnia 27.10.2021 r.
  Wyświetleń: 338
 196. Konsultacje społeczne - Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 330
 197. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji
  Wyświetleń: 312
 198. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ...
  Wyświetleń: 300
 199. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 296
 200. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radłów na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 295
 201. Ogłoszenie o zamówieniu „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów ”
  Wyświetleń: 279
 202. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu Budowa elektrowni fotowoltaiczej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 260
 203. Zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 257
 204. GOPS Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2027
  Wyświetleń: 241
 205. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 228
 206. Zarządzenia Kierownika GOPS w Radłowie 2020-2021
  Wyświetleń: 221
 207. Sesja Nr XXVI z dnia 30.11.2021 r.
  Wyświetleń: 192
 208. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów 2020/2021
  Wyświetleń: 187
 209. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Radłów
  Wyświetleń: 186
 210. Sesja Nr XXVII z dnia 29.12.2021 r.
  Wyświetleń: 183
 211. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 181
 212. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Radłów
  Wyświetleń: 177
 213. Zawiadomienie o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 168
 214. Decyzja o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 166
 215. Ogłoszenie o zamówieniu usługi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach
  Wyświetleń: 154
 216. Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 140
 217. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 136
 218. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 135
 219. Obwieszczenie rozbudowa sieci wodociągowej w Rałowie ul.Boczna
  Wyświetleń: 134
 220. Przetarg przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 128
 221. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021
  Wyświetleń: 127
 222. Zarządzenie 0050.326.2022 rekrutacja do przedszkoli
  Wyświetleń: 127
 223. Zarządzenie 0050.325.2022 rekrutacja do szkół podstawowych
  Wyświetleń: 126
 224. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 125
 225. Sesja Nr XXVIII z dnia 19.01.2022 r.
  Wyświetleń: 124
 226. Zarządzenie 0050.324.2022 finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 120
 227. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radłów
  Wyświetleń: 115
 228. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w miejscowości Kościeliska
  Wyświetleń: 104
 229. Zarządzenie 0050.329.2022 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 93
 230. Solidarni z UKRAINĄ
  Wyświetleń: 92
 231. Zapytanie ofertowe zakup samochodu 9-osobowego
  Wyświetleń: 91
 232. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 89
 233. Zarzadzenie 0050.328.2022 wyniki otwartego konkursu ofert - zdrowie
  Wyświetleń: 77
 234. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-elektrownia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 77
 235. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - elektrownia fotowoltaniczna w Kościeliskach
  Wyświetleń: 75
 236. Sesja Nr XXIX z dnia 23.02.2022 r.
  Wyświetleń: 70
 237. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2022
  Wyświetleń: 70
 238. Materiały do projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Radłów w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 61
 239. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 60
 240. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 53
 241. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
  Wyświetleń: 52
 242. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 47
 243. Sprawozdanie z działalności GOPS w Radłowie za 2021 rok oraz bilans potrzeb na 2022 rok
  Wyświetleń: 43
 244. Sesja Nr XXX z dnia 30.03.2022 r.
  Wyświetleń: 41
 245. Sprawozdanie za rok 2021 współpraca gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi ...
  Wyświetleń: 36
 246. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
  Wyświetleń: 34
 247. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie od 21.04.2022 do 05.05.2022r.
  Wyświetleń: 32
 248. Ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach"
  Wyświetleń: 22
 249. Sesja Nr XXXI z dnia 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 17
 250. Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 15
 251. Obwieszczenie - wieża sygnalizacyjna OSP Sternalice
  Wyświetleń: 7
Wersja XML