Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
144051836416925195291435812989231251621519773000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8644545310319675587122976771961179610053567321229712818
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001372382935846416
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 15436
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 14185
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7348
 4. Rok 2021
  Wyświetleń: 4866
 5. Rok 2021
  Wyświetleń: 4091
 6. Rok 2020
  Wyświetleń: 3809
 7. Rok 2021
  Wyświetleń: 3599
 8. Rok 2021
  Wyświetleń: 3485
 9. Rok 2020
  Wyświetleń: 3370
 10. Rok 2021
  Wyświetleń: 3155
 11. Rok 2021
  Wyświetleń: 3102
 12. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2757
 13. Rok 2022
  Wyświetleń: 2634
 14. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 2630
 15. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2527
 16. Przetarg odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2497
 17. Rok 2020
  Wyświetleń: 2481
 18. Pracownicy Urzędu Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2474
 19. Rok 2020
  Wyświetleń: 2436
 20. Rok 2021
  Wyświetleń: 2383
 21. Rok 2020
  Wyświetleń: 2380
 22. Regulaminy
  Wyświetleń: 2378
 23. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2346
 24. Rok 2022
  Wyświetleń: 2323
 25. Rok 2021
  Wyświetleń: 2297
 26. Rok 2021
  Wyświetleń: 2265
 27. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Radłów kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2191
 28. Rok 2021
  Wyświetleń: 2184
 29. Rok 2020
  Wyświetleń: 2161
 30. Statut Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2152
 31. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 2146
 32. Rok 2021
  Wyświetleń: 2122
 33. Zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 2121
 34. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2116
 35. Rok 2021
  Wyświetleń: 2093
 36. Rok 2021
  Wyświetleń: 2092
 37. Rok 2020
  Wyświetleń: 2091
 38. Druki USC
  Wyświetleń: 2074
 39. Rok 2022
  Wyświetleń: 2061
 40. Rok 2020
  Wyświetleń: 2035
 41. Rada Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2017
 42. Rok 2021
  Wyświetleń: 2014
 43. Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 1996
 44. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1972
 45. Ogłoszenie nabór na stanowisko inspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 1970
 46. Rok 2020
  Wyświetleń: 1955
 47. Wójt Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1952
 48. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 1947
 49. Rok 2020
  Wyświetleń: 1944
 50. Rok 2020
  Wyświetleń: 1941
 51. Komisje Rady Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1932
 52. Rok 2020
  Wyświetleń: 1925
 53. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1907
 54. Druki podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1900
 55. Rok 2020
  Wyświetleń: 1897
 56. Konkurs na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1888
 57. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1875
 58. Plany i Strategie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1851
 59. Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice
  Wyświetleń: 1845
 60. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1835
 61. Raporty o stanie wody
  Wyświetleń: 1814
 62. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1801
 63. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1800
 64. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1788
 65. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1718
 66. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1714
 67. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 1712
 68. Rok 2020
  Wyświetleń: 1709
 69. Rok 2022
  Wyświetleń: 1696
 70. Rok 2021
  Wyświetleń: 1694
 71. Zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez gminę Radłów
  Wyświetleń: 1693
 72. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1650
 73. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - kultura fizyczna
  Wyświetleń: 1627
 74. Informacja o stanie realizaji zadań oświatowych gmina Radłów
  Wyświetleń: 1626
 75. Zarządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 1616
 76. Rok 2021
  Wyświetleń: 1586
 77. Uchwały RIO Opole
  Wyświetleń: 1536
 78. Sesja NR XVI z dnia 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1502
 79. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1487
 80. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 1459
 81. Komunikat konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1434
 82. Deratyzacja 14.10.2020
  Wyświetleń: 1421
 83. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1408
 84. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1402
 85. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1379
 86. Sesja NR XVII z dnia 22.10.2020 r.
  Wyświetleń: 1372
 87. Ogłoszenie nabór na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1370
 88. Zarządzenie 0050.190.2020 w sprawie konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1370
 89. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno”
  Wyświetleń: 1368
 90. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Elekrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1363
 91. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1354
 92. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 1353
 93. Obwieszczenie Polskie Wody
  Wyświetleń: 1350
 94. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej "Elektrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1348
 95. Informacja o wydaniu decyzji przebudowa drogi powiatowej nr 1943
  Wyświetleń: 1347
 96. Obwieszczenie zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania "Elektrownia .... w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1347
 97. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Elektrownia Fotowoltaniczna Radłów 200MW
  Wyświetleń: 1342
 98. Obwieszczenie o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1338
 99. Rok 2022
  Wyświetleń: 1336
 100. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1332
 101. Zarządzenie 0050.197.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1328
 102. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1943 O - Wichrów"
  Wyświetleń: 1322
 103. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1310
 104. Rok 2021
  Wyświetleń: 1309
 105. Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 1308
 106. Sesja NR XVIII z dnia 30.11.2020 r.
  Wyświetleń: 1301
 107. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Elektownia fotowoltaiczna w m.Kościeliska
  Wyświetleń: 1292
 108. Decyzja "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 1291
 109. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 1281
 110. Zawiadomienie "Zabudowa systemów fotowoltaicznych........miejscowości Radłów"
  Wyświetleń: 1272
 111. Obwieszczenie o wycofaniu wniosku „Przebudowie drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od k 2+ 600 do km 5 + 242”
  Wyświetleń: 1268
 112. Sesja NR XIX z dnia 30.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1268
 113. Powierzenie obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1263
 114. Uchwały RIO Opole 2021
  Wyświetleń: 1262
 115. Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1257
 116. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.
  Wyświetleń: 1253
 117. Plan Postępowań na rok 2021
  Wyświetleń: 1242
 118. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1240
 119. Sesja NR XX z dnia 03.03.2021 r.
  Wyświetleń: 1235
 120. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1224
 121. Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1218
 122. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w spawie decyzji środowiskowych "Elektrowania fotowoltaiczna Radłów....."
  Wyświetleń: 1204
 123. Zarządzenie Komisja Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu na st. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1199
 124. Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 1190
 125. Rok 2020
  Wyświetleń: 1188
 126. Obwieszczanie przebudowa ul.Kororowej w Radłowie
  Wyświetleń: 1181
 127. Obwieszczenie - zawiadomienie budowa sieci energetycznej SN 15kV
  Wyświetleń: 1174
 128. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 1171
 129. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 1152
 130. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi
  Wyświetleń: 1144
 131. Obwieszczenie decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie OSP w Wichrowie
  Wyświetleń: 1130
 132. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1115
 133. Rok 2022
  Wyświetleń: 1097
 134. Sprawozdanie za 2020r. z programu współpracy gm. Radłów z org. pozarządowymi i innymi org. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1097
 135. Działki na sprzedaż w Radłowie
  Wyświetleń: 1089
 136. Obwieszczenie budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym w Nowych Karmonkach
  Wyświetleń: 1083
 137. Sesja NR XXI z dnia 19.05.2021 r.
  Wyświetleń: 1076
 138. Obwieszczenie-decyzja budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1068
 139. Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznych Przedszkoli z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 1063
 140. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1059
 141. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 1053
 142. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 1050
 143. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 1046
 144. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 1041
 145. Informacja i Obwieszczenie "Elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200MW"
  Wyświetleń: 1040
 146. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1031
 147. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000 lecia w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 1026
 148. Obwieszcenie o warunkach zabudowy "Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1025
 149. Rok 2022
  Wyświetleń: 1020
 150. Wykaz pracowników Urząd Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1020
 151. Sprawozdanie finansowe Gmina Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1018
 152. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Biskupska”
  Wyświetleń: 1014
 153. Sprawozdanie finansowe Urząd Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1012
 154. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy 100MW w Radłowie
  Wyświetleń: 1008
 155. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1003
 156. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 995
 157. Ogłoszenie o najmie lokalu w Radłowie ul. Oleska 5
  Wyświetleń: 992
 158. Sprawozdanie finansowe Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2020
  Wyświetleń: 992
 159. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 989
 160. Informacja i Obwieszczenie "Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów"
  Wyświetleń: 984
 161. Deratyzacja wiosna 2021
  Wyświetleń: 983
 162. Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice"
  Wyświetleń: 972
 163. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 970
 164. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 968
 165. Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 963
 166. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów
  Wyświetleń: 962
 167. Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 959
 168. Plan zamówień publicznych wersja 2-2021
  Wyświetleń: 955
 169. Rok 2022
  Wyświetleń: 952
 170. Obwieszczenie została wydana decyzja w sprawie przebudowy drogi gminnej ul. Kolorowa miejscowości Radłów
  Wyświetleń: 950
 171. Rok 2022
  Wyświetleń: 949
 172. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 935
 173. Obwieszczenie o wydaniu decyzji budowia elektroenergetycznej sieci SN 15kV
  Wyświetleń: 920
 174. Sesja NR XXII z dnia 29.06.2021 r.
  Wyświetleń: 914
 175. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 884
 176. Informacja Wójta Gminy Radłów - o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach w zakresie podatków lub opłat
  Wyświetleń: 877
 177. Rok 2022
  Wyświetleń: 873
 178. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 865
 179. Rok 2022
  Wyświetleń: 848
 180. Sesja NR XXIII z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 845
 181. Decyzja o warunkach zabudowy "elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200 MW"
  Wyświetleń: 843
 182. Rok 2022
  Wyświetleń: 836
 183. Rok 2022
  Wyświetleń: 827
 184. Przebudowa drogi wewnętrznej Wichrów
  Wyświetleń: 791
 185. Rok 2022
  Wyświetleń: 771
 186. Rok 2022
  Wyświetleń: 745
 187. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy elekrownia fotowoltaiczna 200MW Radłów
  Wyświetleń: 728
 188. Rok 2022
  Wyświetleń: 724
 189. Sesja Nr XXIV z dnia 29.09.2021 r.
  Wyświetleń: 690
 190. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 06-21.10.2021 r.
  Wyświetleń: 687
 191. Rok 2022
  Wyświetleń: 685
 192. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 676
 193. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice
  Wyświetleń: 632
 194. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 619
 195. Konsultacje społeczne - Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 570
 196. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ...
  Wyświetleń: 565
 197. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Radłów
  Wyświetleń: 535
 198. Zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 533
 199. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radłów na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 509
 200. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 509
 201. Sesja Nr XXV z dnia 27.10.2021 r.
  Wyświetleń: 503
 202. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji
  Wyświetleń: 502
 203. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 493
 204. Ogłoszenie o zamówieniu „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów ”
  Wyświetleń: 469
 205. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu Budowa elektrowni fotowoltaiczej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 469
 206. GOPS Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2027
  Wyświetleń: 462
 207. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów 2020/2021
  Wyświetleń: 408
 208. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
  Wyświetleń: 406
 209. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 405
 210. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 380
 211. Zarządzenia Kierownika GOPS w Radłowie 2020-2021
  Wyświetleń: 376
 212. Zarządzenie 0050.325.2022 rekrutacja do szkół podstawowych
  Wyświetleń: 366
 213. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Radłów
  Wyświetleń: 365
 214. Sesja Nr XXVI z dnia 30.11.2021 r.
  Wyświetleń: 352
 215. Obwieszczenie rozbudowa sieci wodociągowej w Rałowie ul.Boczna
  Wyświetleń: 350
 216. Przetarg przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 346
 217. Sesja Nr XXVII z dnia 29.12.2021 r.
  Wyświetleń: 346
 218. Zarządzenie 0050.324.2022 finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 339
 219. Ogłoszenie o zamówieniu usługi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach
  Wyświetleń: 333
 220. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 333
 221. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 327
 222. Decyzja o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 326
 223. Zawiadomienie o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 324
 224. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 322
 225. Zarządzenie 0050.326.2022 rekrutacja do przedszkoli
  Wyświetleń: 321
 226. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 313
 227. Materiały do projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Radłów w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 306
 228. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w miejscowości Kościeliska
  Wyświetleń: 306
 229. Zarzadzenie 0050.328.2022 wyniki otwartego konkursu ofert - zdrowie
  Wyświetleń: 299
 230. Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 298
 231. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
  Wyświetleń: 297
 232. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radłów
  Wyświetleń: 290
 233. Sprawozdanie z działalności GOPS w Radłowie za 2021 rok oraz bilans potrzeb na 2022 rok
  Wyświetleń: 290
 234. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 282
 235. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2022
  Wyświetleń: 282
 236. Zarządzenie 0050.329.2022 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 280
 237. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - elektrownia fotowoltaniczna w Kościeliskach
  Wyświetleń: 265
 238. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-elektrownia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 262
 239. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 257
 240. Solidarni z UKRAINĄ
  Wyświetleń: 248
 241. Zapytanie ofertowe zakup samochodu 9-osobowego
  Wyświetleń: 248
 242. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 243
 243. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie od 21.04.2022 do 05.05.2022r.
  Wyświetleń: 238
 244. Sesja Nr XXVIII z dnia 19.01.2022 r.
  Wyświetleń: 237
 245. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021
  Wyświetleń: 228
 246. Sprawozdanie za rok 2021 współpraca gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi ...
  Wyświetleń: 209
 247. Ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach"
  Wyświetleń: 200
 248. Sesja Nr XXIX z dnia 23.02.2022 r.
  Wyświetleń: 192
 249. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 176
 250. Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 167
 251. Sesja Nr XXX z dnia 30.03.2022 r.
  Wyświetleń: 151
 252. Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 136
 253. Obwieszczenie wydanie decyzji wieża sygnalizacyjna OSP Sternalice
  Wyświetleń: 126
 254. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Biskupicach
  Wyświetleń: 125
 255. Obwieszczenie - wieża sygnalizacyjna OSP Sternalice
  Wyświetleń: 120
 256. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Kościeliskach
  Wyświetleń: 117
 257. Sesja Nr XXXI z dnia 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 116
 258. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa”
  Wyświetleń: 111
 259. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 110
 260. Ogłoszenie o zamówieniu „Zakup i dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych PC, tabletów i oprogramowania biurowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
  Wyświetleń: 105
 261. Sesja Nr XXXII z dnia 01.06.2022 r.
  Wyświetleń: 100
 262. Obwieszczenie postępowanie administracyjne budowa-montażu kontenera sanitarnego
  Wyświetleń: 98
 263. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 97
 264. Przetarg ustny nieograniczony sprzedaż działek obręb Biskupice
  Wyświetleń: 93
 265. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2021
  Wyświetleń: 93
 266. Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 78
 267. Sesja Nr XXXIII z dnia 29.06.2022 r.
  Wyświetleń: 77
 268. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 115 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sternalicach
  Wyświetleń: 76
 269. Klauzula informacyjna Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 54
 270. Klauzula informacyjna dot. aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 52
 271. Klauzula informacyjna - gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 51
 272. Klauzula informacyjna dot. dowodów osobistych
  Wyświetleń: 51
 273. Obowiązek informacyjny RODO
  Wyświetleń: 51
 274. Klauzula informacujna - podatki
  Wyświetleń: 49
 275. Klauzula informacyjna sesja - RODO
  Wyświetleń: 49
 276. Klauzula informacyjna zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 49
 277. Klauzula informacyjna do umowy zlecenia
  Wyświetleń: 47
 278. Klauzula informacyjna ewidencja ludności
  Wyświetleń: 45
 279. Zawiadomienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 45
 280. Akualizacja planu postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 43
 281. Sesja Nr XXXIV z dnia 03.08.2022 r.
  Wyświetleń: 33
 282. Klauzula informacyjna poczty elektronicznej
  Wyświetleń: 29
 283. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 27
 284. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola
  Wyświetleń: 25
 285. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
  Wyświetleń: 23
 286. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
  Wyświetleń: 23
 287. Klauzula informacyjna skargi i wnioski
  Wyświetleń: 22
 288. Klauzula informacyjna zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 21
 289. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania "Budowa elektroni fotowoltaicznej ......."
  Wyświetleń: 19
 290. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach”
  Wyświetleń: 18
 291. Sesja Nr XXXV z dnia 07.09.2022 r.
  Wyświetleń: 14