Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
864454531031967558712297677196117961005356732122972438
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001372382935846416
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10306
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 8942
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4754
 4. Rok 2021
  Wyświetleń: 3119
 5. Rok 2021
  Wyświetleń: 2592
 6. Rok 2020
  Wyświetleń: 2495
 7. Rok 2021
  Wyświetleń: 2285
 8. Rok 2020
  Wyświetleń: 2142
 9. Rok 2021
  Wyświetleń: 2103
 10. Rok 2021
  Wyświetleń: 1824
 11. Rok 2021
  Wyświetleń: 1783
 12. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 1745
 13. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1581
 14. Przetarg odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1579
 15. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1523
 16. Pracownicy Urzędu Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1439
 17. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1429
 18. Rok 2020
  Wyświetleń: 1411
 19. Rok 2020
  Wyświetleń: 1405
 20. Ogłoszenie nabór na stanowisko inspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 1389
 21. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Radłów kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1382
 22. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 1377
 23. Rok 2020
  Wyświetleń: 1332
 24. Statut Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1318
 25. Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice
  Wyświetleń: 1293
 26. Zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 1287
 27. Regulaminy
  Wyświetleń: 1281
 28. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1270
 29. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1251
 30. Konkurs na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1235
 31. Druki podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1231
 32. Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 1229
 33. Komisje Rady Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1229
 34. Rok 2021
  Wyświetleń: 1213
 35. Rada Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1206
 36. Rok 2020
  Wyświetleń: 1203
 37. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 1198
 38. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1191
 39. Druki USC
  Wyświetleń: 1171
 40. Rok 2021
  Wyświetleń: 1157
 41. Wójt Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1153
 42. Zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez gminę Radłów
  Wyświetleń: 1145
 43. Rok 2020
  Wyświetleń: 1134
 44. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1130
 45. Informacja o stanie realizaji zadań oświatowych gmina Radłów
  Wyświetleń: 1118
 46. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1118
 47. Rok 2021
  Wyświetleń: 1097
 48. Raporty o stanie wody
  Wyświetleń: 1096
 49. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1093
 50. Plany i Strategie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1090
 51. Rok 2020
  Wyświetleń: 1085
 52. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1084
 53. Rok 2021
  Wyświetleń: 1082
 54. Sesja NR XVI z dnia 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1081
 55. Rok 2021
  Wyświetleń: 1073
 56. Rok 2020
  Wyświetleń: 1070
 57. Rok 2021
  Wyświetleń: 1067
 58. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 1065
 59. Rok 2021
  Wyświetleń: 1065
 60. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1056
 61. Rok 2020
  Wyświetleń: 1043
 62. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1039
 63. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - kultura fizyczna
  Wyświetleń: 1026
 64. Zarządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 1022
 65. Deratyzacja 14.10.2020
  Wyświetleń: 1020
 66. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1015
 67. Rok 2020
  Wyświetleń: 1004
 68. Rok 2020
  Wyświetleń: 994
 69. Rok 2021
  Wyświetleń: 990
 70. Rok 2021
  Wyświetleń: 980
 71. Komunikat konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 979
 72. Uchwały RIO Opole
  Wyświetleń: 963
 73. Sesja NR XVII z dnia 22.10.2020 r.
  Wyświetleń: 950
 74. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 947
 75. Rok 2020
  Wyświetleń: 929
 76. Obwieszczenie Polskie Wody
  Wyświetleń: 928
 77. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Elektrownia Fotowoltaniczna Radłów 200MW
  Wyświetleń: 916
 78. Sesja NR XVIII z dnia 30.11.2020 r.
  Wyświetleń: 912
 79. Zarządzenie 0050.190.2020 w sprawie konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 912
 80. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 911
 81. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno”
  Wyświetleń: 901
 82. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 900
 83. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 890
 84. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Elekrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 882
 85. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej "Elektrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 876
 86. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 871
 87. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 869
 88. Zarządzenie 0050.197.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 868
 89. Obwieszczenie o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 867
 90. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Elektownia fotowoltaiczna w m.Kościeliska
  Wyświetleń: 867
 91. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 866
 92. Informacja o wydaniu decyzji przebudowa drogi powiatowej nr 1943
  Wyświetleń: 861
 93. Obwieszczenie zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania "Elektrownia .... w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 861
 94. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1943 O - Wichrów"
  Wyświetleń: 859
 95. Plan Postępowań na rok 2021
  Wyświetleń: 841
 96. Sesja NR XIX z dnia 30.12.2020 r.
  Wyświetleń: 839
 97. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 829
 98. Obwieszczenie o wycofaniu wniosku „Przebudowie drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od k 2+ 600 do km 5 + 242”
  Wyświetleń: 828
 99. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 823
 100. Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 821
 101. Ogłoszenie nabór na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 815
 102. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 800
 103. Zawiadomienie "Zabudowa systemów fotowoltaicznych........miejscowości Radłów"
  Wyświetleń: 793
 104. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w spawie decyzji środowiskowych "Elektrowania fotowoltaiczna Radłów....."
  Wyświetleń: 790
 105. Decyzja "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 787
 106. Sesja NR XX z dnia 03.03.2021 r.
  Wyświetleń: 782
 107. Uchwały RIO Opole 2021
  Wyświetleń: 768
 108. Obwieszczenie - zawiadomienie budowa sieci energetycznej SN 15kV
  Wyświetleń: 757
 109. Powierzenie obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 752
 110. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 739
 111. Obwieszczanie przebudowa ul.Kororowej w Radłowie
  Wyświetleń: 709
 112. Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 707
 113. Obwieszczenie decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie OSP w Wichrowie
  Wyświetleń: 701
 114. Wykaz pracowników Urząd Gminy Radłów
  Wyświetleń: 687
 115. Rok 2020
  Wyświetleń: 685
 116. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi
  Wyświetleń: 683
 117. Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 681
 118. Rok 2021
  Wyświetleń: 663
 119. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 662
 120. Informacja i Obwieszczenie "Elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200MW"
  Wyświetleń: 658
 121. Rok 2021
  Wyświetleń: 643
 122. Informacja i Obwieszczenie "Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów"
  Wyświetleń: 642
 123. Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 642
 124. Rok 2020
  Wyświetleń: 642
 125. Sesja NR XXI z dnia 19.05.2021 r.
  Wyświetleń: 642
 126. Obwieszcenie o warunkach zabudowy "Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 640
 127. Sprawozdanie za 2020r. z programu współpracy gm. Radłów z org. pozarządowymi i innymi org. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 640
 128. Obwieszczenie budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym w Nowych Karmonkach
  Wyświetleń: 630
 129. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 621
 130. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 620
 131. Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 617
 132. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 608
 133. Obwieszczenie-decyzja budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 607
 134. Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 600
 135. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 598
 136. Sprawozdanie finansowe Urząd Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 598
 137. Deratyzacja wiosna 2021
  Wyświetleń: 595
 138. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 594
 139. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 591
 140. Sprawozdanie finansowe Gmina Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 590
 141. Sprawozdanie finansowe Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2020
  Wyświetleń: 590
 142. Obwieszczenie została wydana decyzja w sprawie przebudowy drogi gminnej ul. Kolorowa miejscowości Radłów
  Wyświetleń: 587
 143. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 587
 144. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 585
 145. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000 lecia w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 584
 146. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 578
 147. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 578
 148. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.
  Wyświetleń: 572
 149. Obwieszczenie o wydaniu decyzji budowia elektroenergetycznej sieci SN 15kV
  Wyświetleń: 570
 150. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 567
 151. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów
  Wyświetleń: 566
 152. Ogłoszenie o najmie lokalu w Radłowie ul. Oleska 5
  Wyświetleń: 556
 153. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy 100MW w Radłowie
  Wyświetleń: 546
 154. Plan zamówień publicznych wersja 2-2021
  Wyświetleń: 546
 155. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 545
 156. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 542
 157. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Biskupska”
  Wyświetleń: 514
 158. Zarządzenie Komisja Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu na st. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 510
 159. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 508
 160. Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice"
  Wyświetleń: 501
 161. Działki na sprzedaż w Radłowie
  Wyświetleń: 498
 162. Sesja NR XXII z dnia 29.06.2021 r.
  Wyświetleń: 460
 163. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 436
 164. Przebudowa drogi wewnętrznej Wichrów
  Wyświetleń: 433
 165. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 428
 166. Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznych Przedszkoli z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 424
 167. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 423
 168. Informacja Wójta Gminy Radłów - o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach w zakresie podatków lub opłat
  Wyświetleń: 419
 169. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 419
 170. Sesja NR XXIII z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 408
 171. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 406
 172. Decyzja o warunkach zabudowy "elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200 MW"
  Wyświetleń: 396
 173. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy elekrownia fotowoltaiczna 200MW Radłów
  Wyświetleń: 368
 174. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice
  Wyświetleń: 322
 175. Sesja Nr XXIV z dnia 29.09.2021 r.
  Wyświetleń: 322
 176. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 06-21.10.2021 r.
  Wyświetleń: 313
 177. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji
  Wyświetleń: 164
 178. Rok 2022
  Wyświetleń: 130
 179. Sesja Nr XXV z dnia 27.10.2021 r.
  Wyświetleń: 119
 180. Rok 2022
  Wyświetleń: 110
 181. Konsultacje społeczne - Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 90
 182. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ...
  Wyświetleń: 88
 183. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 86
 184. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radłów na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 82
 185. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu Budowa elektrowni fotowoltaiczej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 72
 186. Ogłoszenie o zamówieniu „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów ”
  Wyświetleń: 68
 187. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 67
 188. Zarządzenia Kierownika GOPS w Radłowie 2020-2021
  Wyświetleń: 40
 189. GOPS Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2027
  Wyświetleń: 37
 190. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów 2020/2021
  Wyświetleń: 28
 191. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 26
 192. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 24
 193. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021
  Wyświetleń: 23
 194. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Radłów
  Wyświetleń: 19
 195. Sesja Nr XXVI z dnia 30.11.2021 r.
  Wyświetleń: 2
Wersja XML