Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1647927890000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
144051836416925195291435812989231251621524787226401690422900
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8644545310319675587122976771961179610053567321229712818
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000001372382935846416
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 18266
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 15586
 3. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8420
 4. Rok 2021
  Wyświetleń: 5621
 5. Rok 2021
  Wyświetleń: 4472
 6. Rok 2020
  Wyświetleń: 4382
 7. Rok 2022
  Wyświetleń: 4168
 8. Rok 2021
  Wyświetleń: 4094
 9. Rok 2021
  Wyświetleń: 3979
 10. Rok 2020
  Wyświetleń: 3943
 11. Rok 2022
  Wyświetleń: 3725
 12. Rok 2021
  Wyświetleń: 3547
 13. Rok 2022
  Wyświetleń: 3519
 14. Rok 2021
  Wyświetleń: 3465
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3212
 16. Przetargi 2020
  Wyświetleń: 3007
 17. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2972
 18. Pracownicy Urzędu Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2962
 19. Rok 2020
  Wyświetleń: 2941
 20. Przetarg odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2907
 21. Rok 2021
  Wyświetleń: 2895
 22. Rok 2020
  Wyświetleń: 2828
 23. Rok 2022
  Wyświetleń: 2806
 24. Regulaminy
  Wyświetleń: 2747
 25. Rok 2020
  Wyświetleń: 2739
 26. Rok 2021
  Wyświetleń: 2736
 27. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2704
 28. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Radłów kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2672
 29. Rok 2021
  Wyświetleń: 2635
 30. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 2597
 31. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2582
 32. Rok 2020
  Wyświetleń: 2526
 33. Rok 2021
  Wyświetleń: 2526
 34. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2519
 35. Zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 2512
 36. Statut Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2507
 37. Rok 2021
  Wyświetleń: 2476
 38. Druki USC
  Wyświetleń: 2470
 39. Rok 2021
  Wyświetleń: 2468
 40. Rok 2020
  Wyświetleń: 2433
 41. Rok 2021
  Wyświetleń: 2429
 42. Rada Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2424
 43. Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  Wyświetleń: 2391
 44. Rok 2020
  Wyświetleń: 2387
 45. Rok 2021
  Wyświetleń: 2365
 46. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2348
 47. Wójt Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2344
 48. Komisje Rady Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2316
 49. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 2305
 50. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2301
 51. Rok 2020
  Wyświetleń: 2290
 52. Rok 2020
  Wyświetleń: 2281
 53. Druki podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2279
 54. Rok 2020
  Wyświetleń: 2273
 55. Rok 2020
  Wyświetleń: 2254
 56. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2247
 57. Plany i Strategie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 2244
 58. Rok 2020
  Wyświetleń: 2211
 59. Ogłoszenie nabór na stanowisko inspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 2189
 60. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2185
 61. Konkurs na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 2185
 62. Raporty o stanie wody
  Wyświetleń: 2161
 63. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2136
 64. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 2121
 65. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 2118
 66. Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice
  Wyświetleń: 2102
 67. Rok 2020
  Wyświetleń: 2099
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2084
 69. Rok 2021
  Wyświetleń: 2076
 70. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2038
 71. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2011
 72. Rok 2022
  Wyświetleń: 1995
 73. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - kultura fizyczna
  Wyświetleń: 1919
 74. Informacja o stanie realizaji zadań oświatowych gmina Radłów
  Wyświetleń: 1912
 75. Zarządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 1909
 76. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1902
 77. Zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez gminę Radłów
  Wyświetleń: 1870
 78. Rok 2021
  Wyświetleń: 1756
 79. Uchwały RIO Opole
  Wyświetleń: 1752
 80. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1750
 81. Sesja NR XVI z dnia 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 1735
 82. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 1708
 83. Deratyzacja 14.10.2020
  Wyświetleń: 1668
 84. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1648
 85. Komunikat konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1646
 86. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 1638
 87. Ogłoszenie nabór na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1624
 88. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Elekrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1601
 89. Informacja o wydaniu decyzji przebudowa drogi powiatowej nr 1943
  Wyświetleń: 1593
 90. Zarządzenie 0050.190.2020 w sprawie konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1592
 91. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Elektrownia Fotowoltaniczna Radłów 200MW
  Wyświetleń: 1588
 92. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1587
 93. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1585
 94. Obwieszczenie zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania "Elektrownia .... w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1585
 95. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej "Elektrownia fotowoltaiczna w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1577
 96. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1573
 97. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 1569
 98. Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno”
  Wyświetleń: 1568
 99. Sesja NR XVII z dnia 22.10.2020 r.
  Wyświetleń: 1564
 100. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.
  Wyświetleń: 1564
 101. Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 1564
 102. Zarządzenie 0050.197.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1549
 103. Obwieszczenie o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1545
 104. Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1943 O - Wichrów"
  Wyświetleń: 1543
 105. Obwieszczenie Polskie Wody
  Wyświetleń: 1540
 106. Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1525
 107. Uchwały RIO Opole 2021
  Wyświetleń: 1514
 108. Rok 2021
  Wyświetleń: 1512
 109. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Elektownia fotowoltaiczna w m.Kościeliska
  Wyświetleń: 1511
 110. Informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1509
 111. Zawiadomienie "Zabudowa systemów fotowoltaicznych........miejscowości Radłów"
  Wyświetleń: 1506
 112. Obwieszczenie o wycofaniu wniosku „Przebudowie drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów od k 2+ 600 do km 5 + 242”
  Wyświetleń: 1503
 113. Decyzja "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 1502
 114. Sesja NR XVIII z dnia 30.11.2020 r.
  Wyświetleń: 1485
 115. Rok 2022
  Wyświetleń: 1477
 116. Powierzenie obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1468
 117. Rok 2022
  Wyświetleń: 1466
 118. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów
  Wyświetleń: 1464
 119. Sesja NR XX z dnia 03.03.2021 r.
  Wyświetleń: 1461
 120. Zarządzenie Komisja Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu na st. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 1459
 121. Rok 2022
  Wyświetleń: 1457
 122. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1456
 123. Sesja NR XIX z dnia 30.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1431
 124. Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1429
 125. Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 1427
 126. Plan Postępowań na rok 2021
  Wyświetleń: 1422
 127. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2021
  Wyświetleń: 1402
 128. Obwieszczenie - zawiadomienie budowa sieci energetycznej SN 15kV
  Wyświetleń: 1391
 129. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1383
 130. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w spawie decyzji środowiskowych "Elektrowania fotowoltaiczna Radłów....."
  Wyświetleń: 1377
 131. Rok 2022
  Wyświetleń: 1375
 132. Obwieszczanie przebudowa ul.Kororowej w Radłowie
  Wyświetleń: 1371
 133. Rok 2020
  Wyświetleń: 1364
 134. Obwieszczenie decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie OSP w Wichrowie
  Wyświetleń: 1353
 135. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 1352
 136. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi
  Wyświetleń: 1348
 137. Działki na sprzedaż w Radłowie
  Wyświetleń: 1334
 138. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 1289
 139. Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Publicznych Przedszkoli z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 1289
 140. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 1287
 141. Sprawozdanie finansowe Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1278
 142. Sesja NR XXI z dnia 19.05.2021 r.
  Wyświetleń: 1276
 143. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Sternalicach za rok 2020
  Wyświetleń: 1270
 144. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie za rok 2020
  Wyświetleń: 1263
 145. Sprawozdanie za 2020r. z programu współpracy gm. Radłów z org. pozarządowymi i innymi org. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1261
 146. Obwieszczenie budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym w Nowych Karmonkach
  Wyświetleń: 1257
 147. Rok 2022
  Wyświetleń: 1256
 148. Obwieszczenie-decyzja budowa wiaty przy centrum rekreacyjno-sportowym Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1255
 149. Sprawozdanie finansowe Publiczne Przedszkole w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 1255
 150. Wykaz pracowników Urząd Gminy Radłów
  Wyświetleń: 1252
 151. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1251
 152. Rok 2022
  Wyświetleń: 1250
 153. Sprawozdanie finansowe Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000 lecia w Kościeliskach za rok 2020
  Wyświetleń: 1242
 154. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 1237
 155. Sprawozdanie finansowe Gmina Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1224
 156. Sprawozdanie finansowe Urząd Gminy Radłów za rok 2020
  Wyświetleń: 1218
 157. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Biskupska”
  Wyświetleń: 1217
 158. Sprawozdanie finansowe Gminna Biblioteka Publiczna za rok 2020
  Wyświetleń: 1217
 159. Informacja i Obwieszczenie "Elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200MW"
  Wyświetleń: 1195
 160. Obwieszcenie o warunkach zabudowy "Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w Kościeliskach"
  Wyświetleń: 1193
 161. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy 100MW w Radłowie
  Wyświetleń: 1192
 162. Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 1182
 163. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1176
 164. Ogłoszenie o najmie lokalu w Radłowie ul. Oleska 5
  Wyświetleń: 1171
 165. Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice"
  Wyświetleń: 1166
 166. Rok 2022
  Wyświetleń: 1158
 167. Deratyzacja wiosna 2021
  Wyświetleń: 1154
 168. Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1153
 169. Rok 2022
  Wyświetleń: 1153
 170. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przebudowa drogi gminnej Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 1144
 171. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1143
 172. Plan zamówień publicznych wersja 2-2021
  Wyświetleń: 1138
 173. Informacja i Obwieszczenie "Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów -Radłów"
  Wyświetleń: 1128
 174. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów
  Wyświetleń: 1128
 175. Sesja NR XXII z dnia 29.06.2021 r.
  Wyświetleń: 1120
 176. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 1100
 177. Obwieszczenie została wydana decyzja w sprawie przebudowy drogi gminnej ul. Kolorowa miejscowości Radłów
  Wyświetleń: 1096
 178. Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2021
  Wyświetleń: 1094
 179. Decyzja o warunkach zabudowy "elektrownia fotowoltaiczna Radłów o mocy do 200 MW"
  Wyświetleń: 1071
 180. Rok 2022
  Wyświetleń: 1066
 181. Rok 2022
  Wyświetleń: 1053
 182. Obwieszczenie o wydaniu decyzji budowia elektroenergetycznej sieci SN 15kV
  Wyświetleń: 1052
 183. Zawiadomienie o wydaniu decyzji przebudowa drogi Radłów-Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 1051
 184. Sesja NR XXIII z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 1047
 185. Informacja Wójta Gminy Radłów - o udzielonych ulgach, odroczeniach, umorzeniach w zakresie podatków lub opłat
  Wyświetleń: 1038
 186. Rok 2022
  Wyświetleń: 1013
 187. Przebudowa drogi wewnętrznej Wichrów
  Wyświetleń: 1011
 188. Rok 2022
  Wyświetleń: 956
 189. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 942
 190. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy elekrownia fotowoltaiczna 200MW Radłów
  Wyświetleń: 941
 191. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 06-21.10.2021 r.
  Wyświetleń: 893
 192. Sesja Nr XXIV z dnia 29.09.2021 r.
  Wyświetleń: 879
 193. Konsultacje społeczne - Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
  Wyświetleń: 816
 194. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice
  Wyświetleń: 799
 195. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ...
  Wyświetleń: 794
 196. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Radłów
  Wyświetleń: 745
 197. Zarządzenie w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 741
 198. Sesja Nr XXV z dnia 27.10.2021 r.
  Wyświetleń: 739
 199. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 735
 200. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021 r.
  Wyświetleń: 717
 201. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radłów na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 715
 202. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 715
 203. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji
  Wyświetleń: 677
 204. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu Budowa elektrowni fotowoltaiczej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 673
 205. GOPS Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2027
  Wyświetleń: 666
 206. Ogłoszenie o zamówieniu „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów ”
  Wyświetleń: 643
 207. Oświadczenia Wójta, Pracowników i Kierowników Jednostek
  Wyświetleń: 633
 208. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
  Wyświetleń: 628
 209. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 600
 210. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 600
 211. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 584
 212. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów 2020/2021
  Wyświetleń: 577
 213. Zarządzenie 0050.325.2022 rekrutacja do szkół podstawowych
  Wyświetleń: 553
 214. Zarządzenia Kierownika GOPS w Radłowie 2020-2021
  Wyświetleń: 552
 215. Zarządzenie konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
  Wyświetleń: 540
 216. Obwieszczenie rozbudowa sieci wodociągowej w Rałowie ul.Boczna
  Wyświetleń: 531
 217. Przetarg przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów-Radłów
  Wyświetleń: 529
 218. Sesja Nr XXVI z dnia 30.11.2021 r.
  Wyświetleń: 525
 219. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Radłów
  Wyświetleń: 524
 220. Zarządzenie 0050.324.2022 finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 523
 221. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 517
 222. Sesja Nr XXVII z dnia 29.12.2021 r.
  Wyświetleń: 501
 223. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 484
 224. Zarządzenie 0050.326.2022 rekrutacja do przedszkoli
  Wyświetleń: 484
 225. Sprawozdanie z działalności GOPS w Radłowie za 2021 rok oraz bilans potrzeb na 2022 rok
  Wyświetleń: 478
 226. Ogłoszenie o zamówieniu usługi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach
  Wyświetleń: 473
 227. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 473
 228. Materiały do projektu miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obejmującego obszar położony w Gminie Radłów w obrębie Biskupice
  Wyświetleń: 469
 229. Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 467
 230. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 465
 231. Zarzadzenie 0050.328.2022 wyniki otwartego konkursu ofert - zdrowie
  Wyświetleń: 465
 232. Zarządzenia w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2022
  Wyświetleń: 460
 233. Zawiadomienie o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kościeliskach
  Wyświetleń: 456
 234. Decyzja o odmowie wydania zmiany decyzji o środowiowych uwarunkowaniach Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 180MW w Kościeliskach
  Wyświetleń: 452
 235. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 - Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radłów
  Wyświetleń: 444
 236. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW w miejscowości Kościeliska
  Wyświetleń: 441
 237. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie od 21.04.2022 do 05.05.2022r.
  Wyświetleń: 433
 238. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - elektrownia fotowoltaniczna w Kościeliskach
  Wyświetleń: 432
 239. Zapytanie ofertowe zakup samochodu 9-osobowego
  Wyświetleń: 419
 240. Przetarg roboty budowlane „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach.”
  Wyświetleń: 416
 241. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 406
 242. Zarządzenie 0050.329.2022 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 405
 243. Solidarni z UKRAINĄ
  Wyświetleń: 402
 244. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-elektrownia w Kościeliskach
  Wyświetleń: 395
 245. Sesja Nr XXVIII z dnia 19.01.2022 r.
  Wyświetleń: 392
 246. Sprawozdanie za rok 2021 współpraca gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi ...
  Wyświetleń: 352
 247. Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 348
 248. Sesja Nr XXIX z dnia 23.02.2022 r.
  Wyświetleń: 344
 249. Rok 2023
  Wyświetleń: 336
 250. Ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach"
  Wyświetleń: 332
 251. Informacja z wykonania budżetu Gminy Radłów za III kwartał 2021
  Wyświetleń: 322
 252. Rok 2023
  Wyświetleń: 322
 253. Zarządzenia w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 319
 254. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Biskupicach
  Wyświetleń: 314
 255. Rok 2023
  Wyświetleń: 307
 256. Przetarg ustny nieograniczony sprzedaż działek obręb Biskupice
  Wyświetleń: 295
 257. Sesja Nr XXX z dnia 30.03.2022 r.
  Wyświetleń: 283
 258. Obwieszczenie wydanie decyzji wieża sygnalizacyjna OSP Sternalice
  Wyświetleń: 279
 259. Rok 2023
  Wyświetleń: 275
 260. Obwieszczenie - wieża sygnalizacyjna OSP Sternalice
  Wyświetleń: 268
 261. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 268
 262. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 263
 263. Sesja Nr XXXI z dnia 27.04.2022 r.
  Wyświetleń: 262
 264. Ogłoszenie o zamówieniu „Zakup i dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych PC, tabletów i oprogramowania biurowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
  Wyświetleń: 261
 265. Raport o stanie Gminy Radłów za rok 2021
  Wyświetleń: 260
 266. Ogłoszenie o zamówieniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa”
  Wyświetleń: 259
 267. Obwieszczenie postępowanie administracyjne budowa-montażu kontenera sanitarnego
  Wyświetleń: 258
 268. Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w Kościeliskach
  Wyświetleń: 254
 269. Sesja Nr XXXII z dnia 01.06.2022 r.
  Wyświetleń: 247
 270. Akualizacja planu postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 223
 271. Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska"
  Wyświetleń: 223
 272. Sesja Nr XXXIII z dnia 29.06.2022 r.
  Wyświetleń: 221
 273. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 115 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sternalicach
  Wyświetleń: 217
 274. Klauzula informacyjna Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 211
 275. Klauzula informacyjna zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 207
 276. Obowiązek informacyjny RODO
  Wyświetleń: 206
 277. Klauzula informacyjna dot. aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 205
 278. Klauzula informacyjna dot. dowodów osobistych
  Wyświetleń: 204
 279. Przetarg „Przebudowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki”
  Wyświetleń: 204
 280. Klauzula informacyjna do umowy zlecenia
  Wyświetleń: 198
 281. Klauzula informacyjna - gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 196
 282. Klauzula informacyjna sesja - RODO
  Wyświetleń: 190
 283. Klauzula informacyjna ewidencja ludności
  Wyświetleń: 188
 284. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sternalicach
  Wyświetleń: 188
 285. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
  Wyświetleń: 185
 286. Klauzula informacujna - podatki
  Wyświetleń: 179
 287. Sesja Nr XXXIV z dnia 03.08.2022 r.
  Wyświetleń: 179
 288. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach
  Wyświetleń: 174
 289. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach”
  Wyświetleń: 174
 290. Zawiadomienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 173
 291. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola
  Wyświetleń: 172
 292. Sesja Nr XXXV z dnia 07.09.2022 r.
  Wyświetleń: 168
 293. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania "Budowa elektroni fotowoltaicznej ......."
  Wyświetleń: 167
 294. Zarządzenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radłowie
  Wyświetleń: 151
 295. Sesja Nr XXXVI z dnia 28.09.2022 r.
  Wyświetleń: 142
 296. Zarządzenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Sternalicach
  Wyświetleń: 138
 297. Klauzula informacyjna poczty elektronicznej
  Wyświetleń: 133
 298. Klauzula informacyjna skargi i wnioski
  Wyświetleń: 131
 299. Klauzula informacyjna zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 125
 300. Rok 2023
  Wyświetleń: 124
 301. Przetarg "Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów"
  Wyświetleń: 123
 302. Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie statutów dla Sołectw Gminy Radłów
  Wyświetleń: 114
 303. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach"
  Wyświetleń: 113
 304. Deratyzacja na terenie Gminy Radłów 10 - 24 października 2022 r.
  Wyświetleń: 113
 305. Konsulatacje społeczne Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi .....
  Wyświetleń: 111
 306. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ....... Kościeliska"
  Wyświetleń: 110
 307. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Sternalice” ...
  Wyświetleń: 107
 308. Informacje z wykonania budżetu Gminy III kwartał 2022
  Wyświetleń: 101
 309. Zawiadomienie o zakończenie postępowania dowodowego "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach"
  Wyświetleń: 99
 310. Rok 2023
  Wyświetleń: 98
 311. Protokoły z konsultacji społecznych na terenie Gminy Radłów
  Wyświetleń: 96
 312. PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA
  Wyświetleń: 94
 313. Rok 2023
  Wyświetleń: 94
 314. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Radłów rok szkolny 2021/22
  Wyświetleń: 92
 315. Sesja Nr XXXVII z dnia 04.11.2022 r.
  Wyświetleń: 89
 316. Rok 2023
  Wyświetleń: 85
 317. Zarządzania w sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół podastawowych na terenie gminy Radłów
  Wyświetleń: 85
 318. Zawiadomienieo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej ..... Sternalice
  Wyświetleń: 84
 319. Rok 2023
  Wyświetleń: 82
 320. Informacje z wykonania budżetu Gminy I kwartał 2022
  Wyświetleń: 81
 321. Rok 2023
  Wyświetleń: 81
 322. Zarządzenie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022
  Wyświetleń: 81
 323. Informacje z wykonania budżetu Gminy II kwartał 2022
  Wyświetleń: 78
 324. Rok 2023
  Wyświetleń: 77
 325. Zakończenie postępowania Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Sternalice”
  Wyświetleń: 77
 326. Rok 2023
  Wyświetleń: 75
 327. Rok 2023
  Wyświetleń: 75
 328. Rok 2023
  Wyświetleń: 72
 329. Rok 2023
  Wyświetleń: 70
 330. Rok 2023
  Wyświetleń: 69
 331. Rok 2023
  Wyświetleń: 69
 332. Rok 2023
  Wyświetleń: 66
 333. Wszczęcie postępowania Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościelska
  Wyświetleń: 63
 334. Sesja Nr XXXVIII z dnia 07.12.2022 r.
  Wyświetleń: 56
 335. Podanie do pulicznej wiadomości decyzji "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Sternalice ..."
  Wyświetleń: 51
 336. Informacja dotycząca zakupu węgla
  Wyświetleń: 43
 337. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościelska
  Wyświetleń: 39
 338. Sesja Nr XXXIX z dnia 28.12.2022 r.
  Wyświetleń: 38
 339. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2023 - ochrona zdrowia
  Wyświetleń: 33
 340. Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej
  Wyświetleń: 33
 341. Zawiadomienie - Obwieszczenie - budowa hal magazynowych w Koloni Biskupskiej
  Wyświetleń: 30
 342. Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 23
 343. Zarządzenie w sprawie dowozu uczniów
  Wyświetleń: 22
 344. Decyzja środowiskowa budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościelskach
  Wyświetleń: 20
 345. Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2023 - krzewienie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 19
 346. Uchwały RIO Opole 2022
  Wyświetleń: 16
 347. Zarządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 15
 348. Postępowanie administracyjne przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 7
 349. Afrykański Pomór Świń
  Wyświetleń: 1