Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja NR XXI z dnia 19.05.2021 r.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik uchwały

151/XXI/2021

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa logopedy i doradcy zawodowego

PDFpobierz
 

152/XXI/2021

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

PDFpobierz
 

153/XXI/2021

w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

PDFpobierz
 

154/XXI/2021

w sprawie zmiany Uchwały Nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

PDFpobierz
 

155/XXI/2021

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Radłów

PDFpobierz
 

156/XXI/2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFpobierz
 

157/XXI/2021

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

PDFpobierz
 

158/XXI/2021

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

PDFpobierz
 

159/XXI/2021

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej

PDFpobierz
 

160/XXI/2021

w sprawie zmiany Uchwały nr 96/XII/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

PDFpobierz
 

161/XXI/2021

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Radłów na realizację zadań służących ochronie powietrza na lata 2021-2023

PDFpobierz
 

162/XXI/2021

w sprawie regulaminu współfinansowania z budżetu Gminy Radłów budowy zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych

PDFpobierz
 

163/XXI/2021

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

PDFpobierz
 

164/XXI/2021

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFpobierz
 

Wersja XML