Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja NR XXII z dnia 29.06.2021 r.

Nr uchwały Treść uchwały Plik uchwały
165/XXII/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radłów wotum zaufania PDFUchwała 165/XXII/2021
 
166/XXII/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok PDFUchwała 165/XXII/2021
 
167/XXII/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radłów absolutorium za 2020 rok PDFUchwała 167/XXII/2021
 
168/XXII/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2021
PDFUchwała 168/XXII/2021
 
169/XXII/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
PDFUchwała 169/XXII/2021
 
170/XXII/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 na terenie Gminy Radłów PDFUchwała 170/XXII/2021
 
171/XXII/2021 w sprawie regulaminu współfinansowania z budżetu Gminy Radłów budowy zbiorników bezodpływowych
nieczystości ciekłych
PDFUchwała 171/XXII/2021
 

 

Wersja XML