Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXIV z dnia 29.09.2021 r.

Nr uchwały Treść uchwały Plik uchwały
181/XXIV/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/XIX/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 PDFUchwała 181/XXIV/2021
 
182/XXIV/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej PDFUchwała 182/XXIV/2021
 
183/XXIV/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFUchwała 183/XXIV/2021
 
184/XXIV/2021 w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy PDFUchwała 184/XXIV/2021
 
185/XXIV/2021 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w roku 2021" PDFUchwała 185/XXIV/2021
 
Wersja XML