Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXV z dnia 27.10.2021 r.

Nr uchwały Treść uchwały Plik uchwały
186/XXV/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 PDFUchwała 186/XXV/2021
 
187/XXV/2021 w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości PDFUchwała 187/XXV/2021
 
188/XXV/2021 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFUchwała 188/XXV/2021
 
189/XXV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu niemieszkalnego PDFUchwała 189/XXV/2021
 
190/XXV/2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów PDFUchwała 190/XXV/2021
 
191/XXV/2021 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi PDFUchwała 191/XXV/2021
 
Wersja XML