Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2022

Podatki i Opłaty 2022

Wpłat można dokonywać  za:
wodę, ścieki, podatki, opłaty skarbowe, czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych
na konto bankowe B.S. w Zawadzkiem O/Radłów

91 8909 1045 2004 0000 0013 0001
 
Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości, środków transportu a także opłaty za wodę ścieki i odpady.

Zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.6.1.2019 z dnia 27 lutego 2019 roku Wód Polskich  i Uchwałą Rady Gminy Radłów nr 43/VI/2019 z dnia 27 marca 2019r.  z dniem 27 marca 2021 roku na terenie gminy Radłów obowiązują następujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:

Dostarczoną wodę 3,60 zł/m3
Odbiór ścieków 8,20 zł/m3
Opłata abonamentowa 3,88 zł/m-c
Opłata abonamentowa za drugi licznik 1,58 zł/m-c

Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT wysokości 8%

Wersja XML