Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GOPS Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2021-2027

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszego Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 26.11.2021r. do dnia 10.12.2021r. projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radłów na lata 2021-2027 zostanie wyłożony do wglądu publicznego w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres gops@radlow.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi i uzasadnienie wraz ze wskazaniem numeru strony, numeru rozdziału i zapisu w projekcie Strategii, do którego odnosi się wniosek.

Wypełnione formularze można przekazać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
Anetta Hadam