Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXVII z dnia 29.12.2021 r.

Nr uchwały Treść uchwały Plik uchwały
204/XXVII/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 132/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 PDFuchwała do pobrania
 
205/XXVII/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej PDFuchwała do pobrania
 
206/XXVII/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej PDFuchwała do pobrania
 
207/XXVII/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2022 PDFuchwała do pobrania
 
208/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 PDFuchwała do pobrania
 
209/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radłów na lata 2021-2027” PDFuchwała do pobrania
 
210/XXVII/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy PDFuchwała do pobrania
 
211/XXVII/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 PDFuchwała do pobrania
 
212/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2022 rok PDFuchwała do pobrania
 
213/XXVII/2021 w sprawie: ustanowienia diet dla sołtysów PDFuchwała do pobrania
 

 

Wersja XML