Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaopatrzenie w wodę

Obowiązujące stawki  opłaty za wodę i ścieki.

 

Zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.6.1.2019 z dnia 27 lutego 2019 roku Wód Polskich  i Uchwałą Rady Gminy Radłów nr 43/VI/2019 z dnia 27 marca 2019r.  z dniem 27 marca 2021 roku na terenie gminy Radłów obowiązują następujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:

- cena za dostarczoną wodę    -   3,60 zł/m3

- cena za odbiór ścieków          -   8,20 zł/m3

Opłata abonamentowa             -   3,88 zł/m-c

Opłata abonamentowa za drugi licznik     - 1,58 zł/m-c

Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT  wysokości 8%

Wersja XML