Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 1. PDFdruk wniosku o wydanie dowodu osobistego od 08.11.2021
 2. PDFdruk wniosku o nadanie zmianę numeru PESEL
 3. PDFformularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 4. PDFwniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
 5. PDFwniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 6. PDFdruk wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel
 7. PDFzgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
 8. PDFzgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
 9. DOCdruk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
 10. PDFdruk zgłoszenia pobytu czasowego
 11. PDFdruk zgłoszenia pobytu stałego
 12. PDFdruk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 13. PDFdruk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 14. PDFdruk zgłoszenia wyjazdu poza granice RP
 15. PDFdruk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP
   
Wersja XML